Sprachen:                                       

                
                                                                                     
 

MONAT

   PREISE/ WOCHE

Januar

750 Euro

Februar

750 Euro

Marz

750 Euro

April

750 Euro

Mai

750 Euro

Juni

750 Euro

Juli

900 Euro

August

900 Euro

September

750 Euro

Oktober

750 Euro

November

750 Euro

Dezember

900 Euro